Audi (361)
Audi
  Bentley (3)
Bentley
  BMW (695)
BMW
  Chevrolet (2)
Chevrolet
  Chrysler (8)
Chrysler
  Citroen (15)
Citroen
  Dodge (5)
Dodge
  Fiat (11)
Fiat
  Ford (83)
Ford
  Honda (53)
Honda
  Hyundai (6)
Hyundai
  Infiniti (9)
Infiniti
  Jaguar (2)
Jaguar
  Jeep (10)
Jeep
  Kia (22)
Kia
  Land Rover (10)
Land Rover
  Lexus (36)
Lexus
  Maserati (7)
Maserati
  Mazda (55)
Mazda
  Mercedes-Benz (322)
Mercedes-Benz
  MG (6)
MG
  Mini (6)
Mini
  Mitsubishi (33)
Mitsubishi
  Nissan (34)
Nissan
  Opel (123)
Opel
  Peugeot (22)
Peugeot
  Porsche (27)
Porsche
  Renault (67)
Renault
  Saab (23)
Saab
  Seat (37)
Seat
  Skoda (56)
Skoda
  Smart (4)
Smart
  Subaru (31)
Subaru
  Suzuki (7)
Suzuki
  Tesla (8)
Tesla
  Toyota (42)
Toyota
  Volvo (75)
Volvo
  VW (303)
VW

Tooteid kokku: 2619

Tingimused

ÜLDTINGIMUSED


1. Definitsioonid:
Tarnija: Gup Tuning OÜ (reg. kood: 11396923)
Kaup: GUP-Tuning kodulehel müügiks pakutavad tooted.
Tellija: Füüsiline või juriidiline isik kes soovib osta Tarnijalt Kaupa.
Tellimus: Tellija poolt esitatud pakkumine osta Tarnijalt Kaupa. Tellimus võib olla suuline või kirjalik ning see võib olla esitatud mistahes sidevahendiga ka. e-mailiga.
Tellimuse Kinnitus: Tarnija poolt esitatud kirjalik (ka. e-mailiga või muus elektroonilises formaadis esitatud) kinnitus millest nähtub, et Tarnija on Tellimuse vastuvõtnud ning asunud seda täitma.

2. Kauba müük
Tarnija müüb Kaupa Tellijale käesolevate tingimuste kohaselt. Müüdud Kaup toimetatakse Tellijale Tellija poolt osutatud aadressile Tellija kulul. Kasutame riigisiseseks transpordiks Cargobus´i teenuseid kuna nemad pisut hoolikamad ning ettevaatlikumad kui samalaadsed konkurendid ja võimaldavad suuremahuliste saadetiste transporti. Cargobusi teenuse eest toimub tasumine vastuvõtja arvel vastavalt kaalule ja kaugusele Tallinnast, kohalikus terminalis kaupa kätte saades. Alternatiivselt on Tellijal võimalus saada Kaup kätte Tarnija laost Tallinnas.

3. Tellimus ja Tellimuse Kinnitus
Tellija esitatud Tellimuses peab sisalduma Tellija nimi, Tellija kontaktandmed (vähemalt toimiv e-maili aadress ning telefoninumber, ees- ja perekonnanimi ning lähim suurim linn või asula), soovitud Kaup ning aadress kuhu Kaup toimetatakse. Tellimuse esitamisel nõustub Tellija käesolevate tingimustega.

4. Kauba eest tasumine ning Kauba kohaletoimetamine
Kui teisiti pole kokkulepitud on Tellija kohustatud tasuma ettemaksu Kauba eest ning Tarnija on kohustatud toimetama Kauba Tellijale 1-2 nädala jooksul alates Tellimuse Kinnituse esitamisest. Täpset tarneaega on võimalik täpsustada telefonitsi või e-kirja teel.

Juhul kui Tellija ei tasu ettemaksu õigeaegselt on Tarnijal õigus peatada Kauba kohaletoimetamine kuni lõpliku tasumiseni. Tarnija ei vastuta selliste viivituste eest mille on põhjustanud Tellija poolne viivitus.

Juhul kui Tarnija on Kauba Tellijale üle andnud enne Kauba eest tasumist on Kaup Tarnija omandis kuni selle eest on tasutud.

5. Kauba tagastamine
Tellijal on õigus Kaup mistahes põhjusel tagastada 20 päeva jooksul. Kaup tuleb tagastada kasutamata kujul algses pakendis Tarnija aadressil või Tarnija lattu Tallinnas. Kauba tagastamise transpordi kulude eest vastutab Tellija. Kauba tagasisaamisel hüvitab Tarnija Tellijale Kauba hinna kuid mitte selle kohaletoimetamise kulusid. Kriimustatud või muidu kahjustatud ning müügikõlbmatud Kaupa ei hüvitata.

6. Kauba defektid, garantii
Tellija on kohustatud kätte saadud Kauba ülevaatama esimesel võimalusel ning teatama viivitamatult võimalikest defektidest. Kataloogi fotod on illustratiivsed. Kõik keredetailid on musta või halli värvi tootekrundi all ja vajavad olenevalt tootest lisaks ülevärvimisele ka eeltöid parima tulemuse saavutamiseks.

7. Tellimuste ladustamine
Tellimust hoitakse 3 (kolm) kalendrikuud alates tellimuse vormistamise päevast. Kui olete valinud mõne muu kättetoimetamisviisi, kuid kohaletoimetamine ebaõnnestus ja tellimus on meile tagasi jõudnud, hoiame tellimust 3 (kolm) kalendrikuud alates tellimuse vormistamise päevast. Mõlemal juhul muutuvad tellitud kaubad pärast 3-kuulise tähtaja möödumist meie omandiks ja nende hinda teile ei maksta.

Transpordil tekkinud kahjudest tuleb koheselt teatada kauba vedajale. Selliste kahjude puhul peab Tellija säilitama transpordi dokumendid ning transpordipakendi ning nõudmisel esitama need kaubavedajale kontrollimiseks.

Kaubal on tootja poolt antud garantii. Kauba defektide korral tuleb sellest viivitamatult teatada Tarnijale ning Garantii kehtimise korral toimetatakse Kaup tootjale kontrollimiseks, parandamiseks või vahetamiseks. Garantii ei kata Tellija töö- või kaudseid kahjusid. Garantii ei kehti juhul kui defektid tulenevad Tellija poolsest hooletusest, paigaldusjuhiste mittetäitmisest vöi muust Tellija poolsest paigaldusveast.

* Kataloogides olevad tooted võivad osaliselt sisaldada disainilahendust, mis ei kuulu meile ega antud toote valmistajale. Antud toode on mõeldud kasutamiseks üksnes mitmeosalise toote parandamisel tema esialgse välimuse taastamiseks. Antud tingimustel asjaomase toote kasutamine (sh müümine) on legaalne.

 
Copyright © 2022 Guptuning
instagram-follow.png